Projekt Edukacijom i osnaživanjem - korak bliže zaposlenju: osnovne informacije

 

Korisnice projekta na edukaciji

Program: Edukacijom i osnaživanjem - korak bliže zaposlenju

Trajanje: 36 mjeseci (01.06.2017. - 01.05.2020.)

Nositeljica Programa: Ženska soba (Zagreb)

Partneri:

 

Program financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ciljevi programa:

  • Razvoj poticajnog okruženja za uspostavu modela zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji kroz aktivno jačanje suradničkog odnosa svih ključnih aktera

 

Specifični ciljevi:

  • Razvoj učinkovitih socijalnih usluga u zajednici za žene žrtve nasilja u obitelji u svrhu njihove reintegracije u zajednicu kroz osnaživanje i razvoj vještina i kompetencija koje povećavaju mogućnost zapošljavanja.
  • Jačanje kapaciteta OCD-a iz ruralnih krajeva za pružanje usluga osnaživanja i educiranja korisnica o postojećim mogućnostima zapošljavanja za socijalno isključenje skupine žena.
  • Poticanje poslodavaca na korištenje aktivnih mjera zapošljavanja žrtava nasilja u obitelji kroz jačanje suradnje sa pružateljima socijalnih usluga.