Završna konferencija projekta ZAjedno za ZAjednicu

Završna konferencija projekta Zajedno za zajednicu

 7.3.2023. održali smo Završnu konferenciju projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi Udruga "Brod" - grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu s udrugom Eko Brezna. Na konferenciji predstavljeni su ostvareni rezultati i provedene aktivnosti u godini dana koliko je traje projekt (21. ožujka 2022. do 21. ožujka 2023.)

Cilj projekta je ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta:                                    432.823,81 kn (57.445,59 eur)

Bespovratna sredstva EU:                                        367.900,24 kn  (48.828,75 eur)

Državni proračun Republike Hrvatske:                     64.923,57 kn    (8.616,84 eur)

Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).

 

 

logotipi web