Održana edukacija Održivi razvoj i osnove organizacije zajednice

Edukacija Održivi razvoj i osnove organiziranja zajednice

7. i 8. lipnja 2022. održana je edukacija pod nazivom Održivi razvoj i osnove organiziranja zajednice koja je organizirana za zaposlenike Udruge „Brod“ - grupe za ženska ljudska prava i Udruge Eko Brezna iz Slavonskog Broda. Edukaciju su izvodile Elizabet Gašparov i Magdalena Makar iz ODRAZ-a.
Kroz edukaciju su se obradile teme poput načela održivog razvoja i njegovi ciljevi, sektori u društvu i njihova uloga, sudjelovanje javnosti u odlučivanju i međusektorsko partnerstvo te osnove organiziranja zajednice i dobro upravljanje.

Ova edukacija provodi se u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi Udruga “Brod” – grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu s Udrugom Eko Brezna.

Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.
Vrijednost projekta: 432.823,81 kn
Bespovratna sredstva EU: 367.900,24 kn
Državni proračun RH: 64.923,57 kn
Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).

 

logotipi web