Donacija Udruge pčelara Zrinski

Članovi Udruge pčelara Zrinski predaju donaciju Udruzi Brod

Udruga pčelara Zrinski je i ove godine donirala Udrugu Brod, program Savjetovalište i Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, donacijama meda.