Donatori

2022. godina

1. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 47.116,00 EUR
2. Brodsko-posavska županija
33.180,00 EUR
3. Grad Slavonski Brod
26.544,00 EUR
4. Europski socijalni fond/Vlada RH (2022.-2023.) 57.445,00 EUR
5. Heart and Hand Fund 11.169,00 EUR
6. Mediterranean Women's Fund 5.000,00 EUR

 

2021. godina

1. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 300.000,00 kn
2. Brodsko-posavska županija
186.273,00 kn
3. Grad Slavonski Brod
200.000,00 kn
4. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
151.000,00 kn
5. Heart and Hand Fund 24.670,91 kn
6. Avon 50.000,00 kn
7. Germania 20.000,00 kn
8. Mediterranean Women's Fund 37.899,96 kn

 

2020. godina

1. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 300.000,00 kn
2. Brodsko-posavska županija
186.234,00 kn
3. Grad Slavonski Brod
187.000,00 kn
4. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
151.000,00 kn
5. Heart and Hand Fund 26.862,00 kn
6. Avon 50.000,00 kn
7. Ženska soba (MROSP) - projekt Edukacijom i osnaživanjem korak bliže zaposlenju 6.350,00 kn
8. Donacije građana - obitelj Baričević 5.600,00 kn

 

 

 

 

2019. godina

1. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja"
300.000,00 kn
2. Brodsko-posavska županija - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja"
140.000,00 kn
3. Grad Slavonski Brod - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja"
187.000,00 kn
4. Heart and Hand Fund (USA) - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja"
26.000,00 kn
5. The Mediterranean Women's Fund (Francuska) - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja"
37.000,00 kn
6. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva - Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području društvenog razvoja
153.500,00 kn
7. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - projekt "Edukacijom i osnaživanjem korak bliže zaposlenju"
16.713,90 kn

 

 

 

2018. godina

1. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 339.900,00 kn
2. Grad Slavonski Brod 187.000,00 kn
3. Brodsko-posavska županija 110.000,00 kn
4. Heart and Hand Fund (USA) 24.662,00 kn
5. The Mediterranean Women's Fund (Francuska) 22.650,00 kn
6. Avon
50.000,00 kn
7. Ženska soba (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)
22.858,00 kn

 

 

2017. godina

1. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 339.900,00 kn
2. Grad Slavonski Brod 187.000,00 kn
3. Brodsko-posavska županija 80.000,00 kn
4. Heart and Hand Fund (USA) 28.447,28 kn
5. The Mediterranean Women's Fund (Francuska) 22.565,00 kn
6. Ženska soba (IPA)
70.000,00 kn
7. Ženska soba (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)
2.181,82 kn

 

 

2016. godina

1. Grad Slavonski Brod 187.000,00 kn
2. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 339.900,00 kn
3. Brodsko-posavska županija 90.000,00 kn
4. Heart and Hand Fund (USA) 28.168,00 kn
5. The Mediterranean Women's Fund (Francuska) 37.675,00 kn
6. Ženska soba (IPA/Ured za udruge Vlade RH) 2016/2017 103.000,00 kn
7. Centar za žene žrtve rata (EK) 7.661,00 kn
8. Ivana Mamula 9.000,00 kn

 

2015. godina

1. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" 187.000,00 kn
2. Ministarstvo socijalne politike i mladih
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" 190.000,00 kn
3. Brodsko-posavska županija
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" 70.000,00 kn
4. Heart and Hand Fund (USA)
  Donacija 3.000,00 USD
5.

The Mediterranean Women's Fund (Francuska)

  Donacija 5.000,00 €
6. Europski socijalni fond - Ženska soba (IPA/ured za udruge Vlade RH) 2016/2017
 
  Projekt "Zajedno možemo više" 91.000,00 kn
7. Europska Unija - Centar za žene žrtve rata "Rosa"  
  Projekt "Udruženim naporima ka novim europskim standardima u zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja " 1.000,00 €
8. Ilhana - udruga građanja
 
  Donacija 300,00 kn

 

2014. godina

1. Ministarstvo socijalne politike i mladih 190.000,00 kn
2. Grad Slavonski Brod 187.000,00 kn
3. Županija Brodsko-posavska 134.182,00 kn
4. Heart and Hand Fund, Sjedinjene Američke Države 16.701,17 kn
5. AVON, Republika Hrvatska 10.000,00 kn
6. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 68.870,00 kn
7. Udruga za poticanje osobnog razvoja "Ilha" 1.000,00 kn
8. Centar za žene žrtve rata
30.524,47 kn

 

2013. godina

1. Ministarstvo socijalne politike i mladih
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 190.000,00 kn
2. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 187.000,00 kn
3. Županija Brodsko-posavska
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 137.300,00 kn
4. Heart and Hand Fund
  "Institucionalna potpora" 16.880,00 kn
5. Mediteran Fund for Women
  "Institucionalna potpora" 29.979,00 kn
6. Nizozemska ambasada
  Projekt: Podrška socijalnom uključivanju žena na tržište rada koje su preživjele partnersko nasilje i druge oblike rodnog nasilja i pripadnice romske manjine 96.370,00 kn
7. Udruga za poticanje osobnog razvoja "Ilha"
    1.000,00 kn

2012. godina

1. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 219.000,00 kn
2. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 187.000,00 kn
3. Županija Brodsko-posavska
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 139.709,00 kn
4. Global Fund for Women
  "Institucionalna potpora" 122.201,00 kn
5. Heart and Hand Fund
  "Institucionalna potpora" 17.168,00 kn

2011. godina

1. Heart and Hand Fund
  "Institucionalna potpora" 16.405,10 kn
2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 219.000,00 kn
3. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 203.933,22 kn
4. Županija Brodsko-posavska
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 155.270,00 kn
5. AVON
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 50.000,00 kn
5. Mediteran Fund for Women
  "Institucionalna potpora" 37.051,64 kn

2010. godina

1. Heart and Hand Fund
  "Institucionalna potpora" 17.54,83 kn
2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 219.316,27 kn
3. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 213.783,60 kn
4. Županija Brodsko-posavska
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 170.794,19 kn
5. Global Fund for Women
  "Institucionalna potpora" 96.364,99 kn

2009. godina

1. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
  "Institucionalna potpora" 150.000,00 kn
2. Heart and Hand Fund
  "Institucionalna potpora" 16.000,00 kn
3. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 173.153,00 kn
4. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 177.776,00 kn
5. Županija Brodsko-posavska
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 186.273,00 kn
6. Banka Hypo Alpe Adria
  Uredska oprema 3.000,00 kn