O udruzi

Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava (Ženska grupa Brod) je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 1998. g. s ciljem promocije i zaštite prava žena i djece.


Prepoznatljivost rada naše organizacije vidljiva je u osnaživanju javnog mijenja o diskriminirajućem i neravnopravnom položaju žena, a posebno se ističemo u zalaganju smanjenja nasilja prema ženama i djeci, zakonsko kažnjavanje nasilnika i pružanje pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja, koje se ostvaruje kroz sljedeći program:


* Provodimo žensku savjetodavnu liniju i besplatno pravno savjetovanje


* Informiramo žene o njihovom pravu da žive slobodno od nasilja


* Posredujemo između žena (i njihove djece) i različitih lokalnih institucija (centar za socijalnu skrb, policija, pravosuđe)


* Informiramo javnost o položaju žena i djece žrtava nasilja


* Osnažujemo žene da same preuzmu kontrolu nad vlastitim životom


* Osiguravamo tajan i siguran smještaj za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja


* Zalažemo se protiv zlouporabe i manipulacije ženama i djecom žrtvama nasilja


* Podižemo javnu svijest o muškom nasilju i njegovoj prevenciji kroz javne kampanje i medijski rad


* Radimo na razvijanju antiautoritativne, nenasilne kulture života i civilnog društva


* Promoviramo nenasilne metode komunikacije kao model ophođenja


* Pratimo i utječemo na poboljšanje legislative koja se odnosi na položaj žena i njihova prava


* Tiskamo i distribuiramo promo–materijale koji su informativnog i edukativnog karaktera


* Na međunarodnom natječaju Stop nasilju, koji je organizirao Vday pokret protiv nasilja nad ženama, idejno rješenje našeg plakata izabrano je među 10 najboljih od 70 ponuđenih prijedloga


* Sudjelujemo u radu ženske mreže Hrvatske, čiji je cilj umrežavanje, podrška, razmjena iskustava i znanja organizacija koje rade na promoviranju prava žena i djece


* Radimo i sudjelujemo u ženskoj mreži „PETRA“ protiv trgovanja ženama i djecom u svrhu seksualne eksplatacije

Organizirale smo mnogobrojne aktivnosti kao što su seminari, radio emisije, press konferencije, ulične akcije, kampanje, štampanje i distribuiranje materijala, koji su ciljano bili usmjereni na ukazivanje na stvarni položaj žena, utjecaj na suzbijanje diskriminacije, ostvarivanje ravnopravnog položaja žena u javnom, političkom i obiteljskom životu.


Sustavno razvijamo suradnju sa ženama iz političkih stranaka, kako bi uzajamnom podrškom, razmjenom iskustava i znanja utjecale na kvalitetniji i ravnopravniji položaj žena s ciljem razvoja pravednog i demokratskog društva.

U 2005. godini dobitnice smo Županijske nagrade za rad na promociji i zaštiti ženskih prava.

Udruga ima 7 zaposlenih žena.