Glas za žrtve seksualnog nasilja: najava okruglog stola

PROJEKT:„Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja„ (Relevant Institutions and Civil Society Organizations – Voice for the Victims of Sexual Violence)

 

U tijeku je implementacija projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva-glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg provode Ženska soba – centar za seksualna prava iz Zagreba te partnerske organizacije Grad Slavonski Brod i Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava, a financira ga Europska unija i sufinancira Ured Vlade RH za udruge.

Jedna od aktivnosti projekta je realizacija okruglog stola „Prava žrtava seksualnog nasilja – dosadašnja postignuća i predstojeći koraci“ koji će se održati:

11.svibnja 2017.

12,00 h -13,30 h

U hotelu ART,Slavonski Brod

Opširnije: Glas za žrtve seksualnog nasilja: najava okruglog stola

Sastanak s predstavnicima Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

Sastanak s predstavnicima Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

U četvrtak, 20. listopada 2016., održan je sastanak predstavnika Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod i predstavnica Udruge Brod grupe za ženska ljudska prava. Na sastanku se razgovaralo o implementaciji Direktive 2012/29/EU i usklađenosti našeg zakonodavstva o zaštiti žrtava i svjedoka kaznenih djela. Također se razgovaralo o jačanju suradnje između naše organizacije i Centra za socijalnu skrb. Sastanak je jedna od aktivnosti projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva- glas za žrtve seksualnog nasilja". Nositeljica projekta je Ženska soba - centar za seksualna prava (Zagreb). Projekt se provodi u suradnji s partnerskom organizacijom Grad Slavonski Brod i Udrugom Brod grupa za ženska ljudska prava. Financira ga Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.

Poziv na studentsku edukaciju

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na edukacijski program „Studentska edukacija o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva” koji organizira Ženska soba - Centar za seksualna prava, a koji će započeti jednodnevnim treningom:
6.5.2016. (petak) u 9:30
u prostoru Ženske sobe, Maksimirska 51 a (2.kat), Zagreb
Trening je kombinacija radionica i predavanja, a obrađivat će se teme seksualnog nasilja nad ženama, zakonskog okvira seksualnog nasilja, vulnerabilnih skupina, direktnog rada sa žrtvama nasilja, seksualnih prava, ravnopravnosti spolova te uloge civilnog društva u postizanju pozitivnih društvenih promjena.
Trening sadržava:
· 2 jednodnevna treninga
· 7 dvosatnih predavanja
· 2 follow up sastanka
Odnosno 30 edukacijskih sati i 2 follow up sastanka.
Sudjelovanje na treningu je besplatno, te je osiguran ručak kod jednodnevnih treninga.
Trening je osmišljen kako bi educirao sudionike/ice o seksualnom nasilju te kako bi razvio specifična znanja i vještine u ovom području. Trening će voditi vodeće stručnjakinje u području seksualnog nasilja (psihologinja, sociologinja, seksualna terapeutkinja, psihoterapeutkinja, socijalna radnica, pravnica, sutkinja te aktivistkinje Ženske sobe) redom trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici seksualnog nasilja. Fokus treninga bit će na poticanju aktivnog uključivanja mladih u suzbijanje nasilja te pokretanje društvenih promjena.
Termine ostalih predavanja i treninga dogovorit ćemo na prvom susretu uzimajući u obzir obveze sudionika/ica te birajući termine u najboljem interesu grupe.
Svi/e sudionici/e koji budu prisutni na minimalno 70% edukacija dobit će Certifikat o završenoj edukaciji.
OBVEZE SUDIONIKA/CA TRENINGA:
1. Obvezno je prisustvovanje na minimalno 70% edukacije.
2. Po završetku treninga svaki/a sudionik/ica je dužan/a volontirati najmanje 10 sati u srodnim organizacijama civilnog društva koje se bave suzbijanjem nasilja nad ženama u roku od 6 mjeseci po završavanju edukacije.
Sudionici/ce će na samome treningu potpisati ugovor o volontiranju te volonterskom angažmanu.
Poželjno je imati iskustvo volontiranja, te mjesto prebivališta izvan grada Zagreba.
ROK ZA PRIJAVE JE 29. TRAVNJA.
Molimo Vas da nam do isteka roka na e-mail Ženske sobe: (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) pošaljete:
1. Životopis
2. Motivacijsko pismo
3. Pisanu izjavu da niste kazneno osuđivani te da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak koju možete preuzeti na sljedećem linku: https://dl.dropboxusercontent.com/u/24397394/IZJAVA_o_volontiranju.doc , a koju ćete biti dužni/e potpisati na treningu.
Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja te prepoznavanje OCD-a kao relevantnog aktera u borbi protiv seksualnog nasilja te ostvarivanju ljudskih prava. Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo grupu aktivnosti „A2 – Senzitizacija i aktivno uključivanje studenata humanističkih znanosti u Studentski edukacijski i volonterski program o seksualnom nasilju“. U sklopu navedene skupine aktivnosti planirana je i studentska edkaciju o sekusalnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva.
Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava, suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod.
Veselimo se Vašem odazivu!
S poštovanjem,
Matea Popov, psihologinja
U Zagrebu 8. travnja 2016.

 

Sastanak s predstavnicima Policijske uprave Brodsko-posavske županije

U srijedu, 19. listopada 2016., održan je sastanak sa predstavnicima Policijske uprave BPŽ. Tema sastanka je bila zagovaranje implementacije Direktive 2012/29/EU. Sastanak je dio aktivnosti projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva- glas za žrtve seksualnog nasilja". Nositeljica projekta je Ženska soba - centar za seksualna prava (Zagreb), partnerska organizacija Grad Slavonski Brod te suradnička organizacija Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava. Važnost sastanka je ujedno i cilj projekta: poticanje i jačanje suradnje između OCD-a i relevantnih institucija koje pružaju pomoć i podršku žrtvama nasilja.