Glas za žrtve seksualnog nasilja: najava okruglog stola

PROJEKT:„Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja„ (Relevant Institutions and Civil Society Organizations – Voice for the Victims of Sexual Violence)

 

U tijeku je implementacija projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva-glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg provode Ženska soba – centar za seksualna prava iz Zagreba te partnerske organizacije Grad Slavonski Brod i Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava, a financira ga Europska unija i sufinancira Ured Vlade RH za udruge.

Jedna od aktivnosti projekta je realizacija okruglog stola „Prava žrtava seksualnog nasilja – dosadašnja postignuća i predstojeći koraci“ koji će se održati:

11.svibnja 2017.

12,00 h -13,30 h

U hotelu ART,Slavonski Brod

 

Teme o kojima će se govoriti na okruglom stolu su:

· Dosadašnji učinjeni pozitivni pomaci po pitanju ostvarivanja prava žrtava seksualnog nasilja i predstojeći koraci

· Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska Konvencija).

· Primjena Direktive 2012/29/EU u praksi.

 

 

Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge