Sastanak s predstavnicima Policijske uprave Brodsko-posavske županije

U srijedu, 19. listopada 2016., održan je sastanak sa predstavnicima Policijske uprave BPŽ. Tema sastanka je bila zagovaranje implementacije Direktive 2012/29/EU. Sastanak je dio aktivnosti projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva- glas za žrtve seksualnog nasilja". Nositeljica projekta je Ženska soba - centar za seksualna prava (Zagreb), partnerska organizacija Grad Slavonski Brod te suradnička organizacija Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava. Važnost sastanka je ujedno i cilj projekta: poticanje i jačanje suradnje između OCD-a i relevantnih institucija koje pružaju pomoć i podršku žrtvama nasilja.