Glas za žrtve seksualnog nasilja: Sastanak projektnog tima

Sastanak u gradskoj upravi

18.02. 2016. održan je sastanak u gradskoj upravi. S obzirom da je Grad Slavonski Brod partner na projektu, a Udruga Brod suradnička organizacija, na sastanku je dogovoreno daljnje provođenje projektnih aktivnosti.