Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva - glas za žrtve seksualnog nasilja"

Naziv projekta: “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva - glas za žrtve seksualnog nasilja"

(Relevant Institutions and Civil Society Organizations-Voice for Victims of Sexual Violence)

Nositeljica projekta: „Ženska soba“ centar za seksualna prava žena - Zagreb

Partner: Grad Slavonski Brod

Suradnička organizacija: Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava, Slavonski Brod

Trajanje projekta: 03.11.2015- 02.11.2017.

Ciljevi projekta: osigurati efektivnu implementaciju prava za žene žrtve seksualnog nasilja kroz preporuke EU standarda.

Specifični cijevi:

1) Afirmacija OCD-a kao ravnopravnih partnera u osiguravanju konzistentne implementacije prava žena žrtava seksualnog nasilja u provođenju direktive 2012/09 EU u uspostavljanju minimalnih standarda prava, podrška i zaštita žrtava zločina.

2) Razvoj efektivne kooperacije između OCD-a i institucija.

Ciljane grupe: Institucije, žrtve seksualnog nasilja, institucijska tijela, lokalne uprave, volonteri, javno mijenje.

Dugotrajni rezultati:

Efektivna partnerstva razvijena između OCD-s , institucija. Omogućiti zaštitu žrtvama seksualnog nasilja i efektivne implementacije EU standarda; podići ljestvicu kvalitete života žrtava seksualnog nasilja; prepoznati OCD-a kao ključ i nositelje procesa kada su u pitanju ljudska prava, uključiti mogućnosti OCD-a za monitoring i praćenje zakona EU standarda.

Kratkoročni rezultati; podići ljestvicu profesionalnih vještina i znanja uključenih institucija; razvoj volonterskih programa i kapaciteta razvijanja OCD-a, osiguranje sistematske podrške od centra; povećanje kapaciteta OCD-a za javno zagovaranje, povećavanje javne svijesti o žrtvama seksualnog nasilja.

 

A1) Edukacija i poboljšanje profesionalnih znanja i vještina relevantnih institucija i OCD-a u pravcu zaštite prava žrtava seksualnog nasilja.

A2) Senzibilizacija i aktivno uključivanje studenta tih profesija kroz razvojni i edukacijski volonterski program na zaštiti žrtava seksualnog nasilja.

A3) Poboljšanje kvalitete života žrtava seksualnog nasilja kroz sistematski rad u jedinom postojećem centru.

A4) Pravne aktivnosti civilnog sektora za efektivnu implementaciju Direktive 2012/09.

 

OVAJ PROJEKT FINANCIRA EUROPSKA UNIJA I SUFINANCIRA URED VRH ZA UDRUGE.