Projekt Edukacijom i osnaživanjem - korak bliže zaposlenju

Korisnice projekta na edukaciji

 

Ciljevi programa:
Razvoj poticajnog okruženja za uspostavu modela zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji kroz aktivno jačanje suradničkog odnosa svih ključnih aktera

 

Specifični ciljevi:
Razvoj učinkovitih socijalnih usluga u zajednici za žene žrtve nasilja u obitelji u svrhu njihove reintegracije u zajednicu kroz osnaživanje i razvoj vještina i kompetencija koje povećavaju mogućnost zapošljavanja.

Jačanje kapaciteta OCD-a iz ruralnih krajeva za pružanje usluga osnaživanja i educiranja korisnica o postojećim mogućnostima zapošljavanja za socijalno isključenje skupine žena.

Poticanje poslodavaca na korištenje aktivnih mjera zapošljavanja žrtava nasilja u obitelji kroz jačanje suradnje sa pružateljima socijalnih usluga.