Uspješno završena edukacija Od ideje do projekta i provođenje održivog razvoja u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu

Završena edukacija Od ideje do projekta i provođenje održivog razvoja

22.11.2022., 23.11.2022. i 9.12.2022. održana je edukacija Od ideje do projekta i provođenje održivog razvoja u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi Udruga “Brod” – grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu sa Udrugom Eko Brezna. Na edukaciji sudjelovalo je 6 predstavnika Udruge Brod (zaposlenica i volonterki). Edukaciju izvodi Institut za razvoj tržišta rada iz Zagreba.
Cilj edukacije bio je sudionike upoznati s koracima i procesom koji se prolazi od razrade ideje do gotovog projekta (pri tome se ne misli na EU projekte), upoznati s glavnim segmentima u pripremi projektnih prijedloga, što je važno za kvalitetnu izradu prijedloga, što je to projektno razmišljanje, faze analize i planiranja, identifikacija pokazatelja, proračun projekta. Sudionici će naučiti osnovne korake planiranja i pisanja kvalitetnog projektnog prijedloga te različitim izvorima financiranja. Kroz ovu edukaciju sudionici su se upoznali s pojmom društveno odgovornog ponašanja i društvenog kapitala za održivi razvoj u kontekstu razvoja lokalne zajednici i važnost njegove izgradnje za omogućavanje promjena i napretka u lokalnoj zajednici, kao i za djelovanje u kriznim situacijama.
Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.
Vrijednost projekta: 432.823,81 kn
Bespovratna sredstva EU: 367.900,24 kn
Državni proračun RH: 64.923,57 kn
Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).

 

logotipi web

Uspješno završena edukacija "Participativna procjena potreba i razvoj lokalne zajednice" u okviru projekta ZAjedno za ZAajednicu

Završena edukacija Participativna procjena potreba i razvoj lokalne zajednice

8.12.2022. održan je drugi, ujedno i posljednji dan edukacije Participativna procjena potreba i razvoj lokalne zajednice u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi udruga “Brod” – grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu s udrugom Eko Brezna. Sudionici edukacije su predstavnici udruge “Brod” – grupe za ženska ljudska prava (5 zaposlenica i 1 volonterka) te predstavnici Udruge Eko Brezna (4 zaposlene osobe).
Ova zanimljiva i dinamična edukacija doprinijet će jačanju kapaciteta obiju udruga u daljnjem budućem strateškom planiranju koje uključuje lokalnu zajednicu i brojne dionike s kojima kroz međusobno umrežavanje mogu doprinijeti i boljoj kvaliteti života u lokalnoj zajednici, osigurati kvalitetniji i produktivniji rad udruge kao i kvalitetnije pružanje socijalnih usluga u zajednici.
Edukaciju su izvodile ODRAZ – Održivi razvoj zajednice (stručne suradnice Magdalena Makar, mag.geogr. i Elizabet Gašparov, mag.polit.)
Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.
Vrijednost projekta: 432.823,81 kn. Bespovratna sredstva EU: 367.900,24 kn. Državni proračun RH: 64.923,57 kn.
Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2)

 

logotipi web

Započela edukacija Od ideje do projekta i provođenje održivog razvoja u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu

Edukacija "Od ideje do projekta i provođenje održivog razvoja"

22.11.2022. započela je edukacija Od ideje do projekta i provođenje održivog razvoja u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi Udruga “Brod” – grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu sa Udrugom Eko Brezna. Na edukaciji sudjeluje 6 predstavnika Udruge Brod (zaposlenica i volonterki). Edukaciju izvodi Institut za razvoj tržišta rada iz Zagreba.
Cilj edukacije je sudionike upoznati s koracima i procesom koji se prolazi od razrade ideje do gotovog projekta (pri tome se ne misli na EU projekte), upoznati s glavnim segmentima u pripremi projektnih prijedloga, što je važno za kvalitetnu izradu prijedloga, što je to projektno razmišljanje, faze analize i planiranja, identifikacija pokazatelja, proračun projekta. Sudionici će naučiti osnovne korake planiranja i pisanja kvalitetnog projektnog prijedloga te različitim izvorima financiranja. Također će sudionici će postići osnovnu razinu uvježbanosti u određivanju i formulaciji problema, ciljeva, ciljanih skupina i metoda održivosti projekta. Kroz ovu edukaciju će se sudionici upoznati i s pojmom društveno odgovornog ponašanja i društvenog kapitala za održivi razvoj u kontekstu razvoja lokalne zajednici i važnost njegove izgradnje za omogućavanje promjena i napretka u lokalnoj zajednici, kao i za djelovanje u kriznim situacijama.
Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.
Vrijednost projekta: 432.823,81 kn
Bespovratna sredstva EU: 367.900,24 kn
Državni proračun RH: 64.923,57 kn
Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2). 

 

logotipi web

Edukacija “Participativna procjena potreba i razvoj lokalne zajednice” u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu

Edukacija "Participativna procjena potreba i razvoj lokalne zajednice"

7.12.2022. započeli smo s edukacijom Participativna procjena potreba i razvoj lokalne zajednice u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi udruga “Brod” – grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu s udrugom Eko Brezna. Sudionici edukacije su predstavnici udruge “Brod” – grupe za ženska ljudska prava (5 zaposlenica i 1 volonterka) te predstavnici Udruge Eko Brezna (4 zaposlene osobe).
Kroz edukaciju sudionici će se upoznati sa značenjem potreba i važnosti planiranja na temelju procjene potreba, naučiti će koje su to metode procjene potreba, elementi i koraci u strategijskom planiranju i razvoju lokalne zajednice. Edukacijom će sudionici ojačati svoje kapacitete za kvalitetnu procjenu potreba lokalne zajednice, dobit će jasniju sliku o tome kako primijeniti pristup planiranja lokalnog održivog razvoja uz uključivanje ključnih lokalnih dionika u procjenu potreba i postavljanje smjernica te izradu strategijskog plana. Edukaciju izvodi ODRAZ – Održivi razvoj zajednice (stručne suradnice Magdalena Makar, mag.geogr. i Elizabet Gašparov, mag.polit.)
Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.
Vrijednost projekta: 432.823,81 kn. Bespovratna sredstva EU: 367.900,24 kn. Državni proračun RH: 64.923,57 kn.
Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).

 

logotipi web

Održan volonterski performans "Dok nas smrt ne rastavi"

Volonterski performans "Dok nas smrt ne rastavi"

Udruga „Brod“ – grupa za ženska ljudska prava u suradnji s partnerom Udrugom Eko Brezna, 25.11.2022., izvela je performans pod nazivom "Dok nas smrt ne rastavi" koji je prikazivao vjenčanje tj. stupanje u brak kao dobrovoljno stvaranje zajednice dvoje ljudi koja često puta nije funkcionalna, ali zbog društvenih pritisaka i očuvanja obitelji u toj formi, često puta žene odlučuju ostati u njoj i kada su im životi ugroženi. Statistike pokazuju da svaka treća žena doživi jedan od oblika nasilja, gdje je često puta to upravo zajednički dom, mjesto koje bi trebalo biti sigurno, a zapravo puno raznih oblika oblika nasilja.

Performansom se podiže svijest javnosti o pravu izbora odnosno o donošenju odluka slobodnih od bilo kojih društvenih nameta. Perfromans je održan u Gradskoj tvrđi u Slavonskom Brodu.

Performans se izvodi u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi Udruga „Brod“ – grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu s Udrugom Eko Brezna. Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja. Vrijednost projekta: 432.823,81 kn Bespovratna sredstva EU: 367.900,24 kn Državni proračun RH: 64.923,57 kn Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2)

 

 

logotipi web