Edukacijom i osnaživanjem - korak bliže zaposlenju

U Zagrebu je 1. rujna 2017. g. održana prva jednodnevna edukacija partnerskih organizacija u sklopu programa „Edukacijom i osnaživanjem-korak bliže zaposlenju".

Cilj jednodnevne edukacije je bio međusobno upoznavanje svih partnerskih organizacija na programu, definiranje programskih aktivnosti, definiranje uloga i obaveza partnera, vremenski tijek provedbe aktivnosti i obaveze partnerskih organizacija.

 

Program “ Edukacijom i osnaživanjem - korak bliže zaposlenju" provodi Ženska soba - Centar za seksualna prava u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod grupom za ženska ljudska prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin“, Domom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja - Duga. Program se provodi kroz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.