O nama

Udruga Brod grupa za ženskih ljudska prava osnovana je 1998 g. s ciljem promocije i zaštite ženskih prava.

Udruga djeluje na uspostavljanju rodno ravnopravnog društva u javnom, političkom, kulturnom i ekonomskom životu žena kroz zalaganje za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama, rad na ostvarivanju (samo)zapošljavanja žena / socijalno poduzetništvo i javnom zagovaranju i lobiranju.

Aktivnosti: pružanje pravnih savjeta, pružanje besplatnog smještaja za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, organiziranje javnih kampanja, informiranje, seminari, konferencije, javna predavanja i okrugli stolovi, nastupi na nacionalnim i lokalnim medijima.

Operativni tim čine 5 žena (pravno savjetovanje, sklonište, promocija) zadužene za osmišljavanje strategije provođenja projektnih aktivnosti.

U udruzi je stalno zaposleno 7 djelatnica koje imaju znanje i vještine za provođenje projekata, a posebno kada je u pitanju pružanje direktnih usluga ženama i djeci žrtvama RUN (rodno utemeljenog nasilja).

Udruga ima stalne volonterke koje rade na provođenju javnih kampanja: servisiranje web stranice, ulične akcije, dijeljenje promo-materijala i pružanje logističke podrške.

Udruga je članica dviju nacionalnih mreža: Ženska mreža Hrvatske, Mreža „Petra“ koja radi na suzbijanju trgovanja ženama/djevojčicama u svrhu seksualne eksploatacije.

Donatori

2023. godina

1. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 47.117,00 EUR
2. Brodsko-posavska županija
33.180,00 EUR
3. Grad Slavonski Brod
26.544,56 EUR
4. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
19.340,00 EUR
5. Mediterranean Women's Fund
5.000,00 EUR
6. Avon
4.500,00 EUR

 

2022. godina

1. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 47.116,00 EUR
2. Brodsko-posavska županija
33.180,00 EUR
3. Grad Slavonski Brod
26.544,00 EUR
4. Europski socijalni fond/Vlada RH (2022.-2023.) 57.445,00 EUR
5. Heart and Hand Fund 11.169,00 EUR
6. Mediterranean Women's Fund 5.000,00 EUR

 

2021. godina

1. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 300.000,00 kn
2. Brodsko-posavska županija
186.273,00 kn
3. Grad Slavonski Brod
200.000,00 kn
4. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
151.000,00 kn
5. Heart and Hand Fund 24.670,91 kn
6. Avon 50.000,00 kn
7. Germania 20.000,00 kn
8. Mediterranean Women's Fund 37.899,96 kn

 

2020. godina

1. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 300.000,00 kn
2. Brodsko-posavska županija
186.234,00 kn
3. Grad Slavonski Brod
187.000,00 kn
4. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
151.000,00 kn
5. Heart and Hand Fund 26.862,00 kn
6. Avon 50.000,00 kn
7. Ženska soba (MROSP) - projekt Edukacijom i osnaživanjem korak bliže zaposlenju 6.350,00 kn
8. Donacije građana - obitelj Baričević 5.600,00 kn

 

 

 

 

2019. godina

1. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja"
300.000,00 kn
2. Brodsko-posavska županija - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja"
140.000,00 kn
3. Grad Slavonski Brod - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja"
187.000,00 kn
4. Heart and Hand Fund (USA) - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja"
26.000,00 kn
5. The Mediterranean Women's Fund (Francuska) - program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja"
37.000,00 kn
6. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva - Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području društvenog razvoja
153.500,00 kn
7. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - projekt "Edukacijom i osnaživanjem korak bliže zaposlenju"
16.713,90 kn

 

 

 

2018. godina

1. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 339.900,00 kn
2. Grad Slavonski Brod 187.000,00 kn
3. Brodsko-posavska županija 110.000,00 kn
4. Heart and Hand Fund (USA) 24.662,00 kn
5. The Mediterranean Women's Fund (Francuska) 22.650,00 kn
6. Avon
50.000,00 kn
7. Ženska soba (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)
22.858,00 kn

 

 

2017. godina

1. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 339.900,00 kn
2. Grad Slavonski Brod 187.000,00 kn
3. Brodsko-posavska županija 80.000,00 kn
4. Heart and Hand Fund (USA) 28.447,28 kn
5. The Mediterranean Women's Fund (Francuska) 22.565,00 kn
6. Ženska soba (IPA)
70.000,00 kn
7. Ženska soba (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)
2.181,82 kn

 

 

2016. godina

1. Grad Slavonski Brod 187.000,00 kn
2. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 339.900,00 kn
3. Brodsko-posavska županija 90.000,00 kn
4. Heart and Hand Fund (USA) 28.168,00 kn
5. The Mediterranean Women's Fund (Francuska) 37.675,00 kn
6. Ženska soba (IPA/Ured za udruge Vlade RH) 2016/2017 103.000,00 kn
7. Centar za žene žrtve rata (EK) 7.661,00 kn
8. Ivana Mamula 9.000,00 kn

 

2015. godina

1. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" 187.000,00 kn
2. Ministarstvo socijalne politike i mladih
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" 190.000,00 kn
3. Brodsko-posavska županija
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve nasilja" 70.000,00 kn
4. Heart and Hand Fund (USA)
  Donacija 3.000,00 USD
5.

The Mediterranean Women's Fund (Francuska)

  Donacija 5.000,00 €
6. Europski socijalni fond - Ženska soba (IPA/ured za udruge Vlade RH) 2016/2017
 
  Projekt "Zajedno možemo više" 91.000,00 kn
7. Europska Unija - Centar za žene žrtve rata "Rosa"  
  Projekt "Udruženim naporima ka novim europskim standardima u zaštiti od rodno uvjetovanog nasilja " 1.000,00 €
8. Ilhana - udruga građanja
 
  Donacija 300,00 kn

 

2014. godina

1. Ministarstvo socijalne politike i mladih 190.000,00 kn
2. Grad Slavonski Brod 187.000,00 kn
3. Županija Brodsko-posavska 134.182,00 kn
4. Heart and Hand Fund, Sjedinjene Američke Države 16.701,17 kn
5. AVON, Republika Hrvatska 10.000,00 kn
6. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 68.870,00 kn
7. Udruga za poticanje osobnog razvoja "Ilha" 1.000,00 kn
8. Centar za žene žrtve rata
30.524,47 kn

 

2013. godina

1. Ministarstvo socijalne politike i mladih
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 190.000,00 kn
2. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 187.000,00 kn
3. Županija Brodsko-posavska
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 137.300,00 kn
4. Heart and Hand Fund
  "Institucionalna potpora" 16.880,00 kn
5. Mediteran Fund for Women
  "Institucionalna potpora" 29.979,00 kn
6. Nizozemska ambasada
  Projekt: Podrška socijalnom uključivanju žena na tržište rada koje su preživjele partnersko nasilje i druge oblike rodnog nasilja i pripadnice romske manjine 96.370,00 kn
7. Udruga za poticanje osobnog razvoja "Ilha"
    1.000,00 kn

2012. godina

1. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 219.000,00 kn
2. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 187.000,00 kn
3. Županija Brodsko-posavska
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 139.709,00 kn
4. Global Fund for Women
  "Institucionalna potpora" 122.201,00 kn
5. Heart and Hand Fund
  "Institucionalna potpora" 17.168,00 kn

2011. godina

1. Heart and Hand Fund
  "Institucionalna potpora" 16.405,10 kn
2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 219.000,00 kn
3. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 203.933,22 kn
4. Županija Brodsko-posavska
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 155.270,00 kn
5. AVON
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 50.000,00 kn
5. Mediteran Fund for Women
  "Institucionalna potpora" 37.051,64 kn

2010. godina

1. Heart and Hand Fund
  "Institucionalna potpora" 17.54,83 kn
2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 219.316,27 kn
3. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 213.783,60 kn
4. Županija Brodsko-posavska
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 170.794,19 kn
5. Global Fund for Women
  "Institucionalna potpora" 96.364,99 kn

2009. godina

1. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
  "Institucionalna potpora" 150.000,00 kn
2. Heart and Hand Fund
  "Institucionalna potpora" 16.000,00 kn
3. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 173.153,00 kn
4. Grad Slavonski Brod
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 177.776,00 kn
5. Županija Brodsko-posavska
  Program "Savjetovalište i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja" 186.273,00 kn
6. Banka Hypo Alpe Adria
  Uredska oprema 3.000,00 kn

O udruzi

Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava (Ženska grupa Brod) je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 1998. g. s ciljem promocije i zaštite prava žena i djece.


Prepoznatljivost rada naše organizacije vidljiva je u osnaživanju javnog mijenja o diskriminirajućem i neravnopravnom položaju žena, a posebno se ističemo u zalaganju smanjenja nasilja prema ženama i djeci, zakonsko kažnjavanje nasilnika i pružanje pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja, koje se ostvaruje kroz sljedeći program:


* Provodimo žensku savjetodavnu liniju i besplatno pravno savjetovanje


* Informiramo žene o njihovom pravu da žive slobodno od nasilja


* Posredujemo između žena (i njihove djece) i različitih lokalnih institucija (centar za socijalnu skrb, policija, pravosuđe)


* Informiramo javnost o položaju žena i djece žrtava nasilja


* Osnažujemo žene da same preuzmu kontrolu nad vlastitim životom


* Osiguravamo tajan i siguran smještaj za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja


* Zalažemo se protiv zlouporabe i manipulacije ženama i djecom žrtvama nasilja


* Podižemo javnu svijest o muškom nasilju i njegovoj prevenciji kroz javne kampanje i medijski rad


* Radimo na razvijanju antiautoritativne, nenasilne kulture života i civilnog društva


* Promoviramo nenasilne metode komunikacije kao model ophođenja


* Pratimo i utječemo na poboljšanje legislative koja se odnosi na položaj žena i njihova prava


* Tiskamo i distribuiramo promo–materijale koji su informativnog i edukativnog karaktera


* Na međunarodnom natječaju Stop nasilju, koji je organizirao Vday pokret protiv nasilja nad ženama, idejno rješenje našeg plakata izabrano je među 10 najboljih od 70 ponuđenih prijedloga


* Sudjelujemo u radu ženske mreže Hrvatske, čiji je cilj umrežavanje, podrška, razmjena iskustava i znanja organizacija koje rade na promoviranju prava žena i djece


* Radimo i sudjelujemo u ženskoj mreži „PETRA“ protiv trgovanja ženama i djecom u svrhu seksualne eksplatacije

Organizirale smo mnogobrojne aktivnosti kao što su seminari, radio emisije, press konferencije, ulične akcije, kampanje, štampanje i distribuiranje materijala, koji su ciljano bili usmjereni na ukazivanje na stvarni položaj žena, utjecaj na suzbijanje diskriminacije, ostvarivanje ravnopravnog položaja žena u javnom, političkom i obiteljskom životu.


Sustavno razvijamo suradnju sa ženama iz političkih stranaka, kako bi uzajamnom podrškom, razmjenom iskustava i znanja utjecale na kvalitetniji i ravnopravniji položaj žena s ciljem razvoja pravednog i demokratskog društva.

U 2005. godini dobitnice smo Županijske nagrade za rad na promociji i zaštiti ženskih prava.

Udruga ima 7 zaposlenih žena.
Potkategorije